Dungeon

Hướng dẫn Dungeon

- /dungeonmenu : Mở menu để xem các dungeon hiện có và tham gia chơi

- /stuck : Nếu bị kẹp vào đâu đó sử dụng lệnh này để ra khỏi đó

- /leave : Rời khỏi dungeon (Nếu đang trong dungeon)

- /ready : Chuẩn bị cho hàng chờ vào dungeon

- /notready : Rời khỏi hàng chờ dungeon khi có người chơi đang chơi (Nó cũng để sửa lỗi nếu lỡ vào dungeon quá nhanh)

Thêm thông tin tại: đây

Last updated