🥋Armor

Sử dụng bàn chế tạo

Spellcaster

Steel

Cursed wither skull

 • 8 xương

 • 1 unique weapon essence

Skeleton Crown

 • 512 xương

 • 1 mũ sắt

Ghost Cape

Enderman

 • 80 ngọc Ender

 • 128 ngọc Ender

 • 112 ngọc Ender

 • 64 ngọc Ender

Sakura

 • 56 sakura

 • 40 sakura

 • 32 sakura

Sử dụng bàn chế tạo cao cấp

Dra Skull

 • Vảy Dra : 44

 • Mũ Bá Vương

Dra Chestplate

 • Vảy Dra : 66

 • Áo Bá Vương

Dra Leggings

 • Vảy Dra : 42

 • Quần Bá Vương

Dra Boots

 • Vảy Dra : 32

 • Giày Bá Vương

Last updated