🍚Tết Hàn Thực

Được tạo bởi Yua (Discord: vohuynhtho)

1. Thời gian

Từ 29/03/2024 tới 28/04/2024

2. Hướng dẫn

Bước 1: Thu thập nhiên liệu

  • Vừng: Trồng củ cải đường và thu hoạch với tỉ lệ 30% rơi ra

  • Đậu xanh: Trồng khoai tây và thu hoạch với tỉ lệ 30% rơi ra

  • Bột: Mở Xưởng chế tạo (Farming) để chế tạo (5 phút)

  • Đường: Mở Xưởng chế tạo (Farming) để chế tạo (30 phút)

Bước 2: Chế tạo Bánh Trôi Nước

  • Chế tạo Bánh Trôi Nước

Bước 3: Hoàn tất

Vậy là xong khi bạn đã thực hiện 2 bước trên bạn đã nhận được vật phẩm dành cho sự kiện này !

3. Phần thưởng

Toàn bộ phần thưởng liên quan tới sự kiện bạn đều có thể đổi tại NPC tại warp lobby

4. Các phương thức kiếm vật phẩm

Chính:

Tham gia server tại: mc.crystalgemcraft.com

Last updated