🍎Consumable

Sử dụng bàn chế tạo

Scroll of Identification

 • 2 giấy

 • 1 kim cương

Large Health Potion

 • 2 táo vàng

 • 1 kính

 • 2 thuốc nhuộm đỏ

Large Mana Potion

 • 3 khối lapis

 • 1 kính

 • 3 thuốc nhuộm xanh nước biển

Quả hồi phục

 • 2 ngọc lục bảo

 • 2 táo

 • 2 netherwarts

 • 1 blaze powder

First Aid Kit

 • 56 dandelions

 • 64 len trắng

 • 32 cornflowers

Ramen

 • 3 rong biển sấy khô

 • 1 trứng

 • 2 thịt heo chín

 • 1 bát

Salt

 • 8 cát

 • 3 xô nước

Noodle

 • 36 lúa mì

Giấy xác định vật phẩm +

Shuriken

 • 1 Thỏi sắt

 • 4 răng sắt

Last updated