🌹Quốc tế phụ nữ

1. Thời gian

 • Từ 20/10/2023 tới 10/11/2023

 • Từ 07/03/2024 tới 07/04/2024

2. Hướng dẫn

Bước 1: Chế tạo

 1. Đầu tiên bạn cần bàn chế tạo siêu cấp cho sự kiện này

 2. Chế tạo bó hoa:

Bước 2: Tìm kiếm

Mục tiêu của sự kiện này chính là Boss Alais Rofina

Bước 3: Đưa vật phẩm

Khi đã tìm thấy Boss lúc này bạn hãy cầm bó hoa bạn có từ bước 1 và đưa cho Boss Alais Rofina bằng cách nhấn chuột phải vào Boss

Bước 4: Hoàn tất

Vậy là xong khi bạn đã thực hiện 3 bước trên bạn đã nhận được vật phẩm dành cho sự kiện này là Oflower !

Bước bổ sung: Thu thập nguyên liệu

 • Bó hoa: Có thể kiếm được từ hoa lilac

3. Phần thưởng

a) Công thức chế tạo

Sapphire Infused Rapier

Bloodlust Set

 • 30 Oflower

 • 28 Oflower

 • 12 Oflower

b) Nâng cấp

Toàn bộ nâng cấp liên quan tới sự kiện bạn đều có thể đổi tại NPC Ngày phụ nữ Việt Nam tại /warp lobby

4. Các phương thức kiếm vật phẩm

 • Từ việc đưa bó hoa cho Boss Alais Rofina (1 vật phẩm mỗi lần)

 • Từ shop /sgem (Từ 1-5 vật phẩm mỗi lần)

5. Một số gợi ý cho sự kiện

Hướng dẫn 1 số cách tăng tỷ lệ ra boss:

 • Tìm vùng đồng bằng (Nhưng vùng có nhiều khoảng trống sẽ tăng cơ hội spawn nhiều quái đặc biệt bao gồm cả boss)

 • Đi với nhiều người (Càng nhiều người ở 1 khu vực tăng tỷ lệ spawn nhiều quái => tăng tỷ lệ spawn boss)

 • Di chuyển liên tục nhưng đừng nhanh quá (Mỗi lần load lại khu vực thường sẽ spawn quái nên sẽ có khả năng spawn boss luôn)

 • Săn vào đêm (Boss sự kiện này là dạng quái ác mà quái ác thường hay xuất hiện vào đêm và chỗ tối hơn, nhưng vào hang thì nó lại bị ảnh hưởng bởi ý 1 nên săn vào đêm là hợp lý hơn)

Tham gia server tại: mc.crystalgemcraft.com

6. Giải đáp thắc mắc

Chuyện gì xảy ra khi sự kiện kết thúc ?

Khi sự kiện kết thúc toàn bộ phương thức từ Mục 3Mục 4 sẽ không còn khả dụng nữa

Sao tôi tiêu diệt Boss mà không nhận được vật phẩm ?

Cách duy nhất để nhận vật phẩm là theo hướng dẫn ở Mục 2 và không còn cách nào khác

Last updated