♻️Vật phẩm rớt ra

Chào mừng tới wiki của tất cả các vật phẩm rớt ra trong máy chủ

Các khối

Gỗ sồi

Gỗ sồi đặc biệt

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 20%

Xác định: 50%

Khối cỏ

Ngọc thiên nhiên

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 5%

Xác định: 50%

Quặng sắt

Phôi sắt cổ

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 18%

Xác định: 50%

Đá

Đá cuội khởi đầu

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 25%

Xác định: 50%

Hoa chi mẫu đơn

Hoa hồng florence

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 1.05%

Xác định: 50%

Hoa Ly

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 2%

Xác định: 50%

Quặng ngọc lục bảo

Ruby

Số lượng: 1-2

Tỷ lệ: 60%

Xác định: 50%

Hoa Allium

Hoa hồng nhung

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 1.25%

Xác định: 50%

Quặng thạch anh

Thạch anh tinh chất

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 35%

Xác định: 50%

Hoa sen

Bông sen hồng

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 1.05%

Xác định: 50%

Dương xỉ lớn

Cỏ bốn lá

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 0.001%

Xác định: 50%

Cỏ biển

Cỏ bốn lá

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 0.001%

Xác định: 50%

Cỏ cao

Cỏ bốn lá

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 0.001%

Xác định: 50%

Hành

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 90%

Xác định: 50%

Cỏ

Cỏ bốn lá

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 0.001%

Xác định: 50%

Hành

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 90%

Xác định: 50%

Lá cây sồi

Sakura

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 15%

Xác định: 50%

Gậy gỗ phù phép

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 9.5%

Xác định: 50%

Táo

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 1%

Xác định: 50%

Mảnh vỡ cổ đại

Dark Netherite scrap

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 5%

Xác định: 50%

Quặng ngọc lưu ly

Aero gem

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 0.5%

Xác định: 50%

Hắc diện thạch

Void core

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 0.75%

Xác định: 50%

Các thực thể

Blaze

Linh hồn ISAC

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 0.5%

Xác định: 50%

ISAC flame

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 0.5%

Xác định: 50%

Lông vũ ISAC

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 0.5%

Xác định: 50%

Kẻ đuối nước

Tinh hoa đáy biển

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 35%

Xác định: 50%

Gold coin

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 0.001%

Xác định: 50%

Rồng Ender

Cánh rồng

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 20%

Xác định: 50%

Drabonenic

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 5%

Xác định: 50%

Người khổng lồ sắt

Nòng súng

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 0.00125%

Xác định: 50%

Khối dung nham

Micae's Pearl

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 0.15%

Xác định: 50%

Người xương

Mũi tên cổ đại

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 0.1%

Xác định: 50%

Nhện

Tơ nhện Tshuchigumo

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 5%

Xác định: 50%

Vảy Tshuchigumo

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 2.5%

Xác định: 50%

Quái lang thang

Hoa tuyết

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 0.05%

Xác định: 50%

Cáo

Hoa tuyết

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 0.05%

Xác định: 50%

Gấu bắc cực

Hoa tuyết

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 0.05%

Xác định: 50%

Wither

Tosuka's chakra

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 1%

Xác định: 50%

Thây ma

Blood

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 8.5%

Xác định: 50%

Máu thây ma

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 28%

Xác định: 50%

Piglin thây ma

Amber Ingot

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 0.15%

Xác định: 50%

Hạt vàng nguyên chất

Số lượng: 1-3

Tỷ lệ: 0.01%

Xác định: 50%

Quái vật chất nhờn

Summer Gem

Số lượng: 1

Tỷ lệ: 2%

Xác định: 50%

Last updated