🎂Sinh nhật

1. Thời gian

Từ 06/06/2023 tới 01/07/2023

Từ 19/06/2024 tới 19/07/2024

2. Hướng dẫn

Bước 1: Chế tạo bánh

Đầu tiên bạn phải chuẩn bị bánh theo người

Bước 2: Tìm kiếm

Mục tiêu của sự kiện này chính là Boss RageOfFireS

Bước 3: Đưa vật phẩm

Khi đã tìm thấy Boss lúc này bạn hãy cầm bánh bạn có từ bước 1 và đưa cho Boss Rage bằng cách nhấn chuột phải vào Boss

Bước 4: Hoàn tất

Vậy là xong khi bạn đã thực hiện 3 bước trên bạn đã nhận được vật phẩm dành cho sự kiện này !

3. Phần thưởng

Toàn bộ phần thưởng liên quan tới sự kiện bạn đều có thể đổi tại NPC RageOfFireS tại warp lobby

4. Các phương thức kiếm vật phẩm

Chính:

 • Từ việc đưa bánh cho Boss Rage (Từ 1-3 vật phẩm mỗi lần)

 • Từ shop /sgem (Từ 1-5 vật phẩm mỗi lần)

Phụ:

 • Top 1 donate: 1000-2000 vật phẩm sự kiện (Nhận vào cuối sự kiện)

 • Top 2 donate: 300-500 vật phẩm sự kiện (Nhận vào cuối sự kiện)

 • Top 3 donate: 100-300 vật phẩm sự kiện (Nhận vào cuối sự kiện)

 • Top vote tháng: 50-100 vật phẩm sự kiện (Tự động nhận vào cuối tháng)

 • Ngày 19/06: 10-30 vật phẩm sự kiện (Đã thông báo trong discord)

 • Sở hữu trang phục hữu hạn tại CrystalGem World: 300-500 vật phẩm sự kiện (Khi hoàn thành mở ticket để nhận luôn)

5. Một số gợi ý cho sự kiện

Hướng dẫn 1 số cách tăng tỷ lệ ra boss:

 • Tìm vùng đồng bằng (Nhưng vùng có nhiều khoảng trống sẽ tăng cơ hội spawn nhiều quái đặc biệt bao gồm cả boss)

 • Đi với nhiều người (Càng nhiều người ở 1 khu vực tăng tỷ lệ spawn nhiều quái => tăng tỷ lệ spawn boss)

 • Di chuyển liên tục nhưng đừng nhanh quá (Mỗi lần load lại khu vực thường sẽ spawn quái nên sẽ có khả năng spawn boss luôn)

 • Săn vào đêm (Boss sự kiện này là dạng quái ác mà quái ác thường hay xuất hiện vào đêm và chỗ tối hơn, nhưng vào hang thì nó lại bị ảnh hưởng bởi ý 1 nên săn vào đêm là hợp lý hơn)

Tham gia server tại: mc.crystalgemcraft.com

6. Giải đáp thắc mắc

Chuyện gì xảy ra khi sự kiện kết thúc ?

Khi sự kiện kết thúc toàn bộ phương thức từ Mục 4 sẽ không còn khả dụng nữa còn lại như npc sẽ vẫn còn ở đó

Sao tôi tiêu diệt Boss mà không nhận được vật phẩm ?

Cách duy nhất để nhận vật phẩm là theo hướng dẫn ở Mục 2 và không còn cách nào khác

Last updated