Thông tin rank

Bạn có thể xem thông tin về rank trên server tại đây

Rank Royal

Để nhận được rank royal bạn chỉ cần liên kết discord của bạn với server

Quyền lợi:

 • /sethome tới 3 home

 • Bật/tắt scorebroad bất kỳ lúc nào bạn muốn thông qua: /sb

 • Bật/tắt bossbar bất kỳ lúc nào bạn muốn thông qua: /bossbar

 • Sử dụng /rw tp (nether/end) để di chuyển tới thế giới vô hạn tài nguyên của nether và the end

 • Có thể sử dụng VPN

 • Đồ trên /ah có hạn tới 2 ngày (Mặc định 1 ngày)

 • Giá đăng bán trên /ah chỉ còn $1500 (Mặc định $2000)

 • Sử dụng Vault (/pv) lên tới 3 (Mặc định là 1)

 • Sử dụng bộ kỹ năng Combat cho pet (Mặc định chỉ có Ride)

 • Có thể lưu trữ tối đa 3 pet

Rank Hero

Để nhận được rank Hero bạn cần lên cấp 20 trong discord hoặc mua trên shop gem trên server

Quyền lợi:

 • Sử dụng /feed để hồi thanh đồ ăn

 • Sử dụng /hat,/repair

 • /sethome tới 10 home

 • Role Hero trong discord

 • Giảm giá 10% mọi mặt hàng trên /shop

 • Gửi /mail tạm thời cho người chơi khác

 • Không bị kick khi afk

 • Có thể chọn 3 class đặc biệt Berserk, Mystic, Tactician

 • /pay nhiều người cùng lúc

 • Đồ trên /ah có hạn tới 3 ngày

 • Giá đăng bán trên /ah chỉ còn $1000

 • Sử dụng Vault (/pv) lên tới 5

 • Có thể sử dụng bộ kỹ năng PvP cho pet

 • Có thể lưu trữ tối đa 5 pet

 • Có thể trao đổi pet cho người chơi khác

 • Kinh nghiệm pet được bổ sung thêm 25%

Rank King

Để nhận được rank King bạn cần mua trên shop gem trên server

Quyền lợi:

 • /nick để đổi tên

 • /heal để hồi máu + đồ ăn

 • Sử dụng /repair với đồ enchant

 • /sethome tới 30 home

 • Role KING trên discord

 • Bật tắt người khác gửi tin nhắn riêng cho bạn

 • Giảm giá 20% mọi mặt hàng trên /shop

 • Có thể chọn 3 class đặc biệt Assassin, Lancer

 • Bắt/tắt chế độ pvp qua /pvpmode

 • Đồ trên /ah có hạn tới 5 ngày

 • Giá đăng bán trên /ah chỉ còn $500

 • Sử dụng Vault (/pv) lên tới 10

 • Có thể sử dụng bộ kỹ năng Utility cho pet

 • Có thể lưu trữ tối đa 10 pet

 • Có thể đổi tên pet

 • Kinh nghiệm pet được bổ sung thêm 50%

Rank Lord

Để nhận được rank Lord bạn cần mua trên shop gem trên server

Quyền lợi:

 • /sethome vô hạn

 • /msg đa dạng

 • Sử dụng anvil mọi nơi

 • Sử dụng màu trong chat

 • Đổi tên bằng /nick có màu

 • Role LORD trên discord

 • Sử dụng bàn chế tạo, cartographytable, loom mọi nơi

 • Sử dụng grindstone, stonecutter mọi nơi

 • mở enderchest mọi nơi với /ec

 • Giảm giá 30% mọi mặt hàng trên /shop

 • Bật tắt tất cả yêu cầu /tp

 • Sử dụng thùng rác /trash

 • Gửi /mail tới tất cả người chơi

 • Hiện thị tên thật của người chơi /realname

 • Chỉnh weather cho bản thân bạn thông qua /pweather

 • Có thể chọn class Summoner

 • /pay người chơi ngoại tuyến

 • Đồ trên /ah có hạn tới 7 ngày

 • Giá đăng bán trên /ah miễn phí

 • Nhận quà thưởng thêm mỗi khi có sự kiện (Kênh đặc biệt trong discord)

 • Sử dụng Vault (/pv) lên tới 30

 • Có thể sử dụng bộ kỹ năng Farm cho pet

 • Có thể lưu trữ tối đa 30 pet

 • Có thể đổi tên pet có màu tự chọn (

  • <black>, <darkaqua>, <darkblue>, <darkgreen>, <darkred>, <darkpurple>, <gold>, <gray>, <darkgray>, <blue>, <green>, <aqua>, <red>, <lightpurple>, <yellow>, <white>, <magic>, <bold>, <strikethrough>, <underline>, <italic>, <reset>

  )

 • Kinh nghiệm pet được bổ sung thêm 75%

Last updated