🤼Chiến tranh

Tổng quát

Trong 1 trận chiên sẽ có những yêu tố sau:

 • Mỗi trận chiến sẽ diễn ra như 1 trò chơi "King Of The Hill" và được diễn ra ở rìa ngoài 1 thị trấn bị tấn công

 • Mỗi trận chiến sẽ diễn ra tối đa 5 tiếng và được trải dài trong tuần

Trong 1 trận chiến sẽ có những đội sau:

 • Đội tấn công: là quốc gia tấn công và đồng minh của họ

 • Đội phòng thủ: là thị trấn, quốc gia bị tấn công và đồng minh của họ

Kết quả:

 • Nếu đội tấn công thắng, họ có thể cướp bộc (tiền) của thị trấn

 • Nếu đội tấn công thắng, họ có thể đưa thị trấn về quốc gia của họ

Chỉ định quân sự

Trước khi tham gia trận chiến người chơi phải được Thị trưởng hoặc Nhà vua trao cho cấp bậc quân sự

Quận sự thuộc quốc gia:

 • Private, Sergeant, Lieutenant, Captain, Major, Colonel: Có thể nhận điểm chiến đấu

 • General: Tổng hợp tất cả, có thể trao cấp bậc quân sự, bắt đầu/tự bỏ một cuốc tấn công và có thể cướp bóc/xâm chiếm

Quận sự thuộc thị trấn:

 • Guard: Có thể nhận điểm chiến đấu

Bắt đầu

Vào thứ 2,6 hằng tuần với tư cách là vua hoặc đại tướng, đặt 1 lá cờ không phải màu trắng (Vì nó là biểu tượng của Pháp) ở ngoài nơi hoang dã gần thị trấn

 • Đó là lá cờ để mở cuộc tấn công

 • Nó sẽ bắt đầu 1 trận chiến tại thị trấn đó

 • Mỗi quốc gia chỉ có tối đa 3 cuộc tấn công cùng lúc

 • Quốc gia sẽ gửi $2000/khu đất vào rương khiêu chiến - Số tiền này sẽ được tự động thu hồi sau đó bởi người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến

Chuẩn bị

 • Vào thứ 4,7 và chủ nhật chuẩn bị đội quân của bạn cho trận chiến theo mục Chỉ định quân sự

 • Chờ cho thời gian chiến đấu bắt đầu: - Mỗi trận chiến sẽ có tối đa 5 phiên chiến đấu - Mỗi phiên chiến đấu được trải dài trong các tuần vào thứ 4,7 và chủ nhật - Mỗi phiên chiến đấu diễn ra trong 1 tiếng đồng hồ

 • Trong thời gian diễn ra phiên chiến đấu Bảo vệ PVP sẽ bị tắt trong khoảng khu vực diễn ra trận chiến

Chiến đấu

Xuất chiến

 • Khi phiên chiến đấu bắt đầu, 2 Chỉ huy trận chiến được tự động chỉ định, 1 cho bên tất công, 1 cho bên phòng thủ

 • Để được chỉ định làm Chỉ huy Chiến đấu, người chơi phải là Vua hoặc Đại tướng, người tham gia cuộc tấn công chính thức, trong Vùng chiến đấu và trực tuyến.

 • Trong Phiên chiến đấu, nếu Chỉ huy chiến đấu của đội bạn còn sống và đang ở trong Vùng chiến đấu, hãy chạy /sw spawn <town> để dịch chuyển đến chỗ họ.

Cướp cờ

 • Với tư cách là Người tham gia chiến chính thức (người chơi cấp quân sự của một trong các đội), hãy đến gần Lá cờ của cuộc chiến.

 • Phiên cướp cờ sẽ bắt đầu

 • Nếu bạn ở gần Lá cờ Công thành trong 3 phút, bạn sẽ Chiếm được Lá cờ cho đội của mình và sẽ được thêm vào Danh sách Kiểm soát Lá cờ.

 • Đội của bạn sẽ tự động nhận được 30 Điểm Chiến đấu mỗi phút cho mỗi người chơi trong Danh sách Kiểm soát Lá cờ.

 • Nếu một đội cướp quyền kiểm soát chiến đấu từ đội đối phương, đây là Đảo ngược Kiểm soát Lá cờ. Nhóm đảo ngược được tăng gấp 3 lần tốc độ tạo điểm theo thời gian của họ.

Tiêu diệt người chơi kẻ thù

 • Với tư cách là một người lính trong Cuộc chiến, hãy tiêu diệt một Người tham gia cuộc chiến chính thức của kẻ thù có cấp bậc quân đội để nhận phần thưởng 150 Điểm Chiến đấu

Chiến thắng trận chiến

 • Khi phiên chiến đấu kết thúc: + Đội có số Điểm Chiến đấu cao nhất được tuyên bố là đội chiến thắng + Cả hai đội đều nhận được điểm chiến đấu được áp dụng cho Cân bằng Công thành

 • Số dư Công thành được giới hạn ở cả hai đầu, ở mức -20.000 và +20.000.

Từ bỏ tấn công

 • Với tư cách là đội tấn công, hãy đặt một lá cờ toàn màu trắng ở vùng hoang dã gần thị trấn để từ bỏ cuộc tấn công

Đầu hàng phòng thủ

 • Với tư cách là đội phòng thủ, hãy đặt một lá cờ toàn màu trắng ở vùng hoang dã gần thị trấn để đầu hàng.

Chiến thắng cuộc chiến

Kết quả cuộc chiến

Sau 5 phiên giao chiến đã diễn ra, Kết quả Công thành được xác định như sau:

Chinh phục

 • Số dư công thành lớn hơn +4999 (hoặc Thị trấn đầu hàng): Phe tấn công quyết định chiến thắng

Thuộc về đội tấn công

 • Số dư công thành từ 0 đến +4999: Chiến thắng áp sát phe tấn công

50/50 chia đều cho bên tấn công/phòng thủ

 • Số dư công thành từ 0 đến -4999: Chiến thắng áp sát của phe phòng thủ

50/50 chia đều cho bên tấn công/phòng thủ

 • Số dư công thành nhỏ hơn -4999 (hoặc phe tấn công từ bỏ): phe phòng thủ quyết định chiến thắng

Phe phòng thủ

Cuộc nổi dậy

 • Số dư công thành lớn hơn +4999 (hoặc Thị trấn đầu hàng): Phe tấn công quyết định chiến thắng

Toàn bộ

 • Số dư công thành từ 0 đến +4999: Chiến thắng áp sát phe tấn công

1/2

 • Số dư công thành từ 0 đến -4999: Chiến thắng áp sát của phe phòng thủ

Không

 • Số dư công thành nhỏ hơn -4999 (hoặc phe tấn công từ bỏ): phe phòng thủ quyết định chiến thắng

Không

Miễn trừ bị tấn công Sau cuộc chiến, thị trấn nhận được Miễn trừ bị tấn công trong 7 ngày. Trong thời gian này thị trấn không thể bị tấn công lại

Miễn trừ nổi dậy Sau cuộc chiến, thị trấn nhận được Miễn trừ nổi dậy trong 3 ngày. Trong thời gian này thị trấn không thể nổi dậy

Cướp bóc & xâm lược

Cướp bóc thị trấn:

 • Với tư cách là vua/đại tướng mà quốc gia của họ đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến, hãy đặt một chiếc rương ở vùng hoang dã gần thị trấn

 • Hành động này sẽ cướp đi của thị trấn $4000/mảnh đất và gửi vào ngân hàng quốc gia.

 • Một thị trấn bị cướp bóc không thể sụp đổ do mất tiền (nó chỉ có thể 'phá sản', bảo tồn hoàn toàn thị trấn nhưng chặn việc xây dựng/xây dựng/tuyển dụng)

Xâm chiếm thị trấn:

 • Với tư cách là vua/đại tướng mà quốc gia của họ đã chiến thắng trong cuộc chiến, hãy đặt một biểu ngữ không phải màu trắng ở vùng hoang dã gần thị trấn

 • Hành động này sẽ chiếm lấy thị trấn đó, thêm nó vào chiến thắng của quốc gia

 • Nếu thị trấn chiếm đóng là thị trấn cuối cùng của đất nước, quốc gia đó sẽ bị giải tán!

 • Cựu vương sẽ nhận được Khoản hoàn trả của Quốc gia bằng 80% giá của quốc gia mới

 • Số tiền này có thể được thu thập bằng cách sử dụng /sw collect

 • Thị trấn bị chiếm sẽ ở trạng thái bị chiếm đóng và không thể rời khỏi quốc gia bằng cách sử dụng /n leave

 • Đúng hơn là muốn rời bỏ đất nước thì phải nổi dậy.

Thoát khỏi sự chiếm đóng

Với tư cách là thị trưởng của một thị trấn đã bị chiếm, bạn có thể giải phóng thị trấn của mình thông qua Cuộc nổi dậy

 • Đặt một biểu ngữ không màu trắng bên ngoài thị trấn

 • Hành động này sẽ ngay lập tức xóa bỏ sự chiếm đóng và sẽ bắt đầu Cuộc nổi dậy

 • Nếu thị trấn chiến thắng Cuộc nổi dậy, nó sẽ thoát khỏi bị chiếm đóng

 • Nếu thị trấn thua cuộc nổi dậy, kẻ chiếm đóng có thể tái xâm chiếm và cướp bóc

Last updated