⚕️Staff

Sử dụng bàn chế tạo

Lightning staff

  • 1 kim cương

  • 2 thỏi sắt

  • 2 gậy

Bone staff

  • 2 xương

  • 1 gậy

Blizzard staff

Last updated