🟩Land (Outdated)

Viết bởi ISAC !

Đã không còn sử dụng

  1. Mô tả:

Land claims là một plugin dễ sử dụng để quản lý như towny. Người chơi có thể tạo, quản lý những lô đất mà mình sở hữu và được cung cấp một số quyền để tạo town, city và cấp quyền cho người khác. Người chơi mới sẽ sở hữu 1 lô đất auto khi đặt rương đầu tiên, có thể mở rộng claims bằng xẻng vàng mà không cần phải dùng lệnh. Land claim cũng sẽ cảnh bảo người chơi việc xây dựng ngoài vùng claim và phần ranh giới claim sẽ hiện rõ. Người chơi khi chưa tìm hiểu rõ và cần check thông tin Land claim thì sẽ có sẵn đường link video hướng dẫn. Link #1

  1. Tính năng:

2.1 Không bị phá hoại và bị gây rối trong khu vực claim

Một số tính năng để bảo vệ khi người chơi claim đất sẽ có : + Người lạ hoặc kẻ thù không thể đập block, ăn cắp đồ, dùng giường ngủ được, sử dụng nút bấm hoặc cần gạt, sử dụng đá đỏ hoặc các khối sử dụng đá đỏ, dụ hoặc giết mob, ăn cắp cây trồng, nước,....... trong khu vực claim. + TNT, creeper hay các plugin nổ không gây sát thương + Các khối infest hoặc enderman sẽ không thể "ôm" khối + Cửa tự động khóa + Không thể xây chèn lên

2.2 Nhặt được của rơi đếch bỏ được túi

Nhỡ tỏi vì mấy lí do ngớ ngẩn ? Không sao hết vì: + Đồ khi rơi ra sẽ không bị người khác "nhặt hộ" trừ người được cấp quyền + Pet có thể được bảo vệ kể cả ngoài vùng claim

2.3 Phép vua cũng phải thua lệ làng

Chế độ PVP được bật lên cũng như towny thôi nhưng được cái là bọn nó không đốt được nhà hay lava cast nhà mình. Thêm nữa là chế độ Town vs Town (Siege mode) người chơi trốn trong nhà vẫn được bảo vệ.

2.4 Giao dịch đất

Để sở hữu block claim thì bạn có thể mua thông qua shop, donate hoặc vote.

  1. Lệnh sử dụng:

Các câu lệnh để sử dụng Land:

/AbandonClaim: Xóa đất claim

/ClaimExplosions: Bật / tắt nổ (creeper, tnt,...) trong vùng claim

/Trust (/t): Cấp quyền cho người chơi trong vùng claim như towny.

/UnTrust (/ut): Xóa quyền người chơi trong vùng claim

/AccessTrust (/at): Cấp quyền cho người chơi dùng nút, cần gạt và giường

/ContainerTrust (/ct): Cấp quền cho người chơi dùng nút bấm, cần gạt, giường, block chế tạo, chest, shulker và động vật (nhử, cho ăn)

/TrustList: Danh sách người chơi được cấp quyền trong town

/SubdivideClaims (/sc): Chuyển đổi xẻng của bạn để vào chế độ chia lô claim /RestrictSubclaim: Hạn chế người chơi vào vùng subclaim

/BasicClaims (/bc): Đặt lại xeng về chế độ Basic claims

/PermissionTrust (/pt): Cấp quyền cho người chơi set các quyền vùng claim dựa vào mức độ trust

/Untrust All: Xóa hết tất cả người chơi đã trust

/AbandonAllClaims: Xóa tất cả claim

/BuyClaimBlocks (/BuyClaim): Mua thêm block claim

/SellClaimBlocks (/SellClaim): Bán block claim

/GivePet: Trao tặng lại pet của bản thân cho người khác

/ClaimsList: Danh sách claim và loại claim

/IgnorePlayer (/Ignore): Từ chối tin nhắn của người trong claim

/UnIgnorePlayer (/UnIgnore): Gỡ từ chối

/IgnoredPlayerList (/IgnoreList): Danh sách tất cả người chơi bị "cấm chat" trong claim

/Siege: Gây chiến

/Trapped: Đưa người chơi bị mắc kẹt sang 1 chỗ khác

/UnlockDrops: Để người chơi khác thó hộ death loot

Chú thích: (/t) là viết tắt của câu lệnh. Vd: để cấp quyền thì có thể gõ /Trust hoặc gõ /t để rút ngắn

Last updated