🔬Material (Bàn chế tạo)

Sử dụng bàn chế tạo

Cán kiếm thường

 • 64 đá cuội

 • 8 da

 • 16 gậy

Ngọc nâng cấp

Ngọc biến tấu

Cán kiếm rồng

Gem cơ bản

 • 8 kính

 • 1 kim cương

Ruby block

Len phù thủy

 • 5 lapis

 • 1 bướu nether

 • 1 len trắng

 • 1 blaze powder

 • 1 thuộc nhuộm tím

Fire gem

 • 4 thuốc nhuộm cam

 • 10 blaze powder

 • 4 xô dung nham

Blizzard Stick

Epic ice

Cục vàng bóng loáng

Gậy bóng loáng

Dark netherite

Sử dụng bàn chế tạo siêu cấp

Vàng đặc

 • 240 khối vàng

 • 64 vàng

Đá đỏ ánh sáng

 • 64 đá đỏ

 • 64 đá phát sáng

Sử dụng bàn chế tạo cao cấp

Cán kiếm hàn băng

Bracelet Core

 • 128 Gold Nugget

 • 192 String

 • 16 Gold Ingot

Khối hư không

 • 8 Mảnh vỡ cổ đại

 • 12 Phôi Netherit

 • 64 Hắc Diện Thạch Khóc

 • 256 Hắc Diện Thạch

Gậy hư không

 • 2 Mảnh Vỡ Cổ Đại

 • 4 Phôi Netherit

 • 16 Hắc Diện Thạch Khóc

 • 256 Hắc Diện Thạch

Last updated