💍Ring

Sử dụng bàn chế tạo

Nhẫn cơ bản

  • 8 Thỏi vàng

Nhẫn hồi stamina

Nhẫn stamina +1

  • 4 quả hồi phục

  • 2 khối kim cương

  • 3 khối vàng

Nhẫn máu

Nhẫn máu +1

Nhẫn thợ mỏ

Nhẫn lửa

Sunflower ring

  • 120 hoa hướng dương

Sử dụng bàn chế tạo siêu cấp

FoodMan Ring

  • Thịt bò chín : 1280

  • Táo vàng : 768

  • Khối sắt : 128

  • Khối vàng : 128

Last updated